Drošība

Drošība

RĪCĪBA VĒTRAS UN NEGAISA LAIKĀ

Nestāvi zem kokiem klajā laukā.
Izvairies no patveršanās zem celtniecības sastatnēm, reklāmas stendiem, teltīm, nojumēm, sīku konstrukciju ēkām un elektropārvades līnijām.
Nenovieto automašīnu zem kokiem un jebkādām konstrukcijām.
Nesēdi uz betona virsmas vai nepieslienies betona sienām.
Izvairies no saskaršanās ar metāla priekšmetiem, tehniku, velosipēdu utt.
Patveries ēkā vai automašīnā. Ja esi automašīnā, atrodi drošu vietu, kur apstāties, paliec tajā, nepieskaries metāla virsmām, ieslēdz avārijas gaismas signālu.
Atrodoties mežā, meklē patvērumu zemākā zonā, biezoknī zem kokiem.
Atrodoties klajā laukā, patveries zemā vietā, piemēram, ielejā.
Izvairies no atrašanās uz pakalniem, klajā laukā, blakus elektrolīnijām.
Atrodoties uz ūdens, mēģini nokļūt krastā un nekavējoties meklē patvērumu.
Ja ir nogāzušies koki, pārrauti vadi, notikusi avārija vai cits negadījums zvani Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 112.

RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Ugunsgrēka gadījumā nekavējoties zvani Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 112.
Izstāsti, kas deg, kur deg, vai/cik cilvēki cietuši. Atbildi uz dispečera jautājumiem un seko norādēm par tālāko darbību. Nepārtrauc sarunu pirmais.
Neapdraudot savu dzīvību, ja tuvumā ir ugunsdzēšamais aparāts, mēģini nodzēst uguni. Ja ir cietuši cilvēki, nogādā tos drošībā un sniedz pirmo palīdzību.

JA NEPIECIEŠAMA MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA

Ja ievainojums nav dzīvībai bīstams (nobrāzums, sasitums, slikta pašsajūta u.c.) dodies uz Festivāla medpunktu. Medpunkti atrodas pie galvenās ieejas festivāla teritorijā.
Ja ievainojums ir dzīvībai bīstams (noticis negadījums, cietušais atrodas bezsamaņā, ir stipra asiņošana u.c.), nekavējoties zvani 112. Īsi izstāsti, kas noticis, kur noticis, atbildi uz dispečera jautājumiem un seko norādēm par tālāko darbību. Nepārtrauc sarunu pirmais.
Neesi vienaldzīgs, ja redzi cilvēku, kuram nepieciešama palīdzība. Tava rīcība var glābt dzīvību.

RĪCĪBA FESTIVĀLA TERITORIJĀ

Ja ir nepieciešama palīdzība vai nezini, kā rīkoties, vērsies pie tuvākā Festivāla apsarga.
Ja ir noticis kāds negadījums, dodies pie tuvākā Festivāla apsarga.
Ja ir pazudis bērns, dodies uz Valsts policijas telti. Neatstāj bērnus bez uzraudzības.
Vienmēr nodrošinies, lai bērnam ir zināms vecāku telefona numurs – uzraksti to uz bērna apģērba vai iedot bērnam vizītkarti ar savu vārdu un telefona numuru.
Ja esi apzagts, ir pazudušas mantas vai esi atradis nepiederošas mantas, kas atstātas bez uzraudzības, dodies uz Valsts policijas telti.
Neatstāj savas mantas bez uzraudzības, aizslēdz transportlīdzekli, neņem uz Festivālu vērtīgas lietas.
Nebojā Festivāla iekārtojumu. Ja redzi bojātas konstrukcijas, žogus, elektrības vadus, neaiztiec tos un nodod šo informāciju Festivāla apsardzes dienestam!