NOTEIKUMI

NOTEIKUMI

POSITIVUS FESTIVĀLA OFICIĀLIE NOTEIKUMI

FESTIVĀLA teritorijā ir tiesības atrasties tikai personām, kuru rīcībā ir derīga FESTIVĀLA biļete vai FESTIVĀLA ieejas aproce. Derīgu biļešu īpašniekiem ir tiesības atrasties FESTIVĀLA teritorijā tās darbības laikā tad, ja tie ievēro FESTIVĀLA noteikumus.

Līdz ar FESTIVĀLA biļešu iegādi apmeklētājs piekrīt, ka FESTIVĀLA norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības izmaksas vai autortiesību piemērošanas.

FESTIVĀLA norises vietā apmeklētāji var tikt pakļauti personas, personisko mantu un dokumentu pārbaudei.

FESTIVĀLA BIĻETES UN APROCES

Festivāla biļešu un aproču noteikumi

Lai iekļūtu un uzturētos FESTIVĀLA teritorijā, apmeklētājiem jābūt derīgai FESTIVĀLA aprocei. FESTIVĀLA ieejas aproci var saņemt pie ieejas FESTIVĀLA teritorijā, uzrādot derīgu FESTIVĀLA ieejas biļeti. Katras biļetes kods ir unikāls, un tikai pirmais apmeklētājs ar oriģinālo svītru kodu uz biļetes tiks ielaists FESTIVĀLĀ. Biļetes kopēšana un tālākpārdošana ir stingri aizliegta. Risku par biļetes orģināla un dublikātu vienlaicīgu izmantošanu uzņemas pats pircējs. Organizators (SIA “Positivus”) neuzņemas atbildību par biļetes ļaunprātīgu izmantošanu.

Biļetes izmantošana reklāmas un mārketinga kampaņās, akcijās, loterijās un konkursos, bez rakstiska saskaņojuma ar Organizatoru ir aizliegta.

Atrašanās FESTIVĀLA norises vietā ir apliecinājums, ka piekrītat FESTIVĀLA noteikumiem, kuri ir izvietoti norises vietā. Ar tiem iespējams iepazīties arī www.positivusfestival.com.

NOTEIKUMI FESTIVĀLA TERITORIJĀ

FESTIVĀLA apmeklētājiem ieeja FESTIVĀLA teritorijā iespējama laikā, kad teritorija ir atvērta apmeklētājiem.

FESTIVĀLA teritorijā atļauts piedalīties visos FESTIVĀLA pasākumos un koncertos, iekļūstot visās FESTIVĀLA zonās, kas pieejamas apmeklētājiem (izņemot speciālās zonas). FESTIVĀLA apmeklētājiem atļauts ienest un izmantot neprofesionālās fotokameras (t.i., tādas, kurām nav maināmi objektīvi).

FESTIVĀLA teritorijā aizliegts:

-lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);

-lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas;

-ievest dzīvniekus;

-veikt komercdarbību FESTIVĀLA teritorijā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar FESTIVĀLA organizatoriem;

-veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar FESTIVĀLA organizatoriem;

-filmēt un veikt skaņu ierakstus izmantojot profesionālu video / foto aparatūru, to iepriekš nesaskaņojot ar FESTIVĀLA organizatoriem;

-FESTIVĀLA apmeklētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, iegādāties alkoholu un cigaretes;

-FESTIVĀLA apmeklētājiem, kuri jaunāki par 16 gadiem (un ieskaitot), laika posmā no 22:00 līdz 07:00 uzturēties FESTIVĀLA teritorijā bez vecāku vai likumīgu aizbildņu uzraudzības;

-ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;

-diennakts tumšajā laikā peldēties.

 

FESTIVĀLA teritorijā aizliegts ienest:

-profesionālo fototehniku (t.i., ar maināmiem objektīviem) un videotehniku, ja tā nav akreditēta atbilstoši FESTIVĀLA noteikumiem;

-jebkāda veida lietussargus;

-narkotikas;

-pārtikas produktus, alkoholiskus dzērienus, kā arī bezalkoholiskus dzērienus;

-lielgabarīta priekšmetus;

-citus priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības vai drošību (piemēram, ieročus, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus u.tml.).

 

FESTIVĀLA teritorijā atļauts ienest speciālo bērnu pārtiku pirms ieejas uzrādot to apsardzes darbiniekiem.

FESTIVĀLA teritorijā atļauts ienest neplīstošas, caurspīdīgas personīgās ūdens pudeles un atkārtoti lietojamās līdzņemamās kafijas tasītes, lai tās izmantotu atkārtotai ūdens uzpildei.

Neatļauto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus FESTIVĀLA teritorijas pie apsardzes vai FESTIVĀLA organizatoriem nav paredzēta.

 

FESTIVĀLA organizatori neuzņemas atbildību par:

-traumām, kuras apmeklētāji guvuši FESTIVĀLA laikā;

-personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazudušām vai nozagtām mantām – īpaši iesakām FESTIVĀLA teritorijā neienest dārgas un neaizvietojamas lietas;

-FESTIVĀLA teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti – par to pilnu atbildību uzņemas pakalpojuma sniedzējs;

-par neizmantotām biļetēm, tās netiks kompensētas;

-valsts iestāžu vai institūciju veiktajām darbībām FESTIVĀLA norises laikā un teritorijā.

 

FESTIVĀLA organizatoriem ir tiesības:

-bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt FESTIVĀLA programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;

-neielaist FESTIVĀLA teritorijā vai izraidīt no teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu traucēt FESTIVĀLA norisei un/vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību;

-FESTIVĀLA organizatoriem ir tiesības atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus FESTIVĀLA apmeklētājus.

 

FESTIVĀLA teritorijās esošiem cilvēkiem ir pienākums ievērot visus FESTIVĀLA organizatoru norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar FESTIVĀLA norisi un kārtības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikumos, bet ir darīti zināmi Festivāla norises laikā. Ja netiek ievēroti FESTIVĀLA noteikumi vai jebkuri citi FESTIVĀLA organizatoru norādījumi un rīkojumi, Organizatoram ir tiesības cilvēku izraidīt no FESTIVĀLA teritorijas.